Software & App

Kurulum ağlarında alet projelerinin tespiti ve doğru şekilde yapılması için profesyonel kapsamlı yazılım (Web) High Sense Solutions Company'deki Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Birimi'nin yazılım departmanı, dünyanın en yeni yöntemlerini kullanarak ve Tesisat ağlarında çeşitli tespit ve ölçüm projelerinde 16 yıllık uzmanlık deneyimi yaparak tasarlanmıştır.

Kurulum ağlarında alet projelerinin tespiti ve doğru şekilde yapılması için profesyonel kapsamlı yazılım (Web) High Sense Solutions Company'deki Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Birimi'nin yazılım departmanı, dünyanın en yeni yöntemlerini kullanarak ve Tesisat ağlarında çeşitli tespit ve ölçüm projelerinde 16 yıllık uzmanlık deneyimi yaparak tasarlanmıştır.